Etică

Orientarea etică este o abordare esențială pentru fiabilitatea conduitei unei companii față de întregul context civil și economic în care operează. Scopul principiilor de conduită într-o activitate de afaceri constă în a sublinia necesitatea unei abordări etice în desfășurarea întregii afaceri, a traduce principiile de conduită ale companiei în practică prin aplicarea lor constantă și a sprijini angajamentul companiei pentru o administrare corespunzătoare a afacerii. Conștientă de importanța unei abordări etică și morală, Angelini a adoptat "Codul de etică și conduită", care reglementează numărul de drepturi, obligații și responsabilități pe care fiecare companie şi le asumă în interacţiunile de zi cu zi cu terţii. Codul de Etică Finaf S.p.A.

Pentru a completa codul său de etică și conduită, Angelini Pharmaceuticals România respectă cu stricteţe ceea ce este precizat în mod expres în Codul de etică ARPIM, asociaţie din care societatea face parte înca din 2011, de la înfiinţare.

Principii generale

Un principiu esențial adoptat de Angelini este respectarea legilor și reglementărilor, principiu care trebuie urmat si de către fiecare angajat al companiei. Acest angajament trebuie să se aplice, de asemenea, si furnizorilor, clienților și oricărei alte terţe persoane cu care compania interacţionează. Nicio relație nu va fi inițiată sau continuată cu cei care nu sunt de acord cu principiul respectării stricte a tuturor legilor aplicabile.

Codul nosru de etică ne impune, nu doar respectarea legii în orice situație, ci şi să acţionăm în conformitate cu ceea ce este moral, desfăsurându-ne activitatea în mod responsabil, fără a compromite principiile onestităţii, loialităţii, încrederii, respectului reciproc și demnităţii, responsabilităţii și transparenței . Angajații companiei trebuie să acționeze cu integritate şi onestitate, în toate aspectele legate de munca lor, solicitând același comportament de la toți cei cu care interacţionează.

Principiile generale de referință privesc:
 • dezvoltarea resurselor umane și integritatea personală
 • legalitate
 • confidențialitate
 • responsabilitate față de pacient
 • onestitate și corectitudine
 • responsabilitate față de public
 • transparenţă
 • lupta împotriva corupției și a conflictelor de interese
 • calitatea produselor și serviciilor
 • imparţialitate
 • protecția mediului
 • corectitudinea autorităţii
 • relațiile cu acționarii