Centre de producţie

Unitățile de producție ale Angelini Group sunt situate în Ancona, Aprilia (LT) și Casella (GE). În unitatea din Ancona sunt fabricate produsele farmaceutice finite, iar în cea din Aprilia materia primă farmaceutică, în timp ce unitatea din Casella este specializată în fabricarea dezinfectanților marca Amuchina. Producția este destinată tuturor piețelor din lume. Toate fabricile folosesc cele mai noi tehnologii, dispunând de sisteme automate de control și supraveghere. O importanță deosebită pe parcursul întregului proces o au analiza și controlul calității începând cu materiile prime.

Protecția mediului și a sănătății la locul de muncă sunt factori esențiali care îmbunătățesc și mai mult activitățile de producție ale Angelini.

Mediu, siguranță și sănătate

Unitățile de producție Angelini se află în prima linie în ceea ce privește protecția mediului. De mulți ani, managementul și politicile de îmbunătățire a aspectelor de mediu individuale au fost elementele centrale ale procesului de producție, astfel încât, din 2004 toate cele 3 centre de producție au obținut certificarea voluntară UNI EN ISO 14001:2015. Au fost realizate investiții semnificative în producția de energie pura, inclusiv o instalație fotovoltaică de 1.600 kW, un sistem modern de cogenerare, turnuri de evaporare noi și generatoare de abur cu randament ridicat. Aceste noi tehnologii au fost integrate cu un sistem automat de management care optimizează consumul de sisteme de climatizare utilizate pentru a crea microclimate.
Îmbunătățirea continuă a consumului de energie este supravegheată de o echipă de gestionare a energiei. Toate aceste măsuri au redus emisiile de CO2 cu peste 650 de tone pe an.

Sănătate și siguranță la locul de muncă

Sănătatea și siguranța la locul de muncă sunt cerințele esențiale ale fiecărei activități derulate în interiorul unităților de producție. Angelini a creat o cultură corporativă conform căreia principala îndatorire a fiecărui angajator este de a asigura siguranța, sănătatea și bunăstarea absolută a tuturor lucrătorilor. În această privință, au fost stabilite, atât la nivelul companiei, cât și la nivelul departamentelor individuale, standarde de siguranță în materie de comportament, împreună cu un sistem de observare a comportamentelor și standarde menite să contribuie la concentrarea atenţiei asupra aspectelor de siguranță și să îmbunătățească cultura lucrătorilor în domeniul prevenirii accidentelor. Evaluările riscului efectuate la timp şi respectarea tuturor legilor existente în domeniul protecţiei mediului, igienei şi siguranţei la locul de muncă, împreună cu implicarea totală a personalului companiei sunt cerinţele esenţiale pentru obţinerea excelenţei în toate domeniile.