Cercetare şi dezvoltare

Cercetările întreprinse de Angelini

În cadrul activităţii de peste 50 de ani de cercetare is dezvoltare derulate de Angelini, compania a dezvoltat complet mai multe medicamente. Două dintre acestea, benzidamina, un agent antiinflamator cu administrare topică, și trazodona,un antidepresiv, sunt cunoscute în întreaga lume și comercializate în peste 60 de țări. In anii 90 Angelini a achizitionat licența pentru fluorochinolona prulifloxacin si a condus dezvoltarea completa preclinica si clinica a produsului, ulterior inregistrand si comercializand produsul in mai multe tari europene. Recent Angelini si-a consolisat eforturile in aria anti-infectioaselor, achizitionand licenta pentru dalbavancin, un antibiotic lipoglicopeptidic semi-sintetic de generatia a doua, folosit in tratamentul infectiilor bacteriene acute ale pielii si structurii pielii. In 2016, prima combinatie de paracetamol si ibuprofen disbonibila in Europa a intrat in portofoliul Angelini.
 


sus

Inovatie si pipe-line dinamic

Inovație
Activitățile de inovare sunt implementate în cadrul departamentului CR&D (Cercetare, Regulatory și Dezvoltare) unde departamentele de Cercetare-Dezvoltare, Regulatory Affairs și Business Development colaborează pentru a crește și menține un nivel înalt de inovație, destinate asigurarii unui portofoliu sustenabil. În acest scop, proiectele CR & D sunt gestionate în mod diferit pentru a permite cele mai eficiente eforturi în diferite activități, fiind clasificate în proiectele WEP (well established products), menite să sprijine managementul ciclului de viață, precum și dezvoltarea de produse non-farmaceutice inovatoare, ambele caracterizate printr-un timp mai scurt de comercializare, și proiectele NPP (New Pharma Products), care urmăresc stimularea inovației cu noi produse farmaceutice în zonele centrale, precum și în scenarii noi atractive. În concordanță cu această strategie, toate departamentele CR & D sunt, în consecință, organizate și integrate pe deplin pentru a sprijini dezvoltarea produselor de la etapele premergătoare dezvoltării. Întrucât grupul Angelini Pharma are o prezență directă în 18 țări, toate departamentele CR & D sunt centralizate pentru a garanta gestionarea corectă a nevoilor terapeutice și ale pieței, ghidurilor și regulamentelor de reglementare, conformitatea normativă și activitățile de farmacovigilență.

Dinamică
Misiunea CR & D este construită pe conceptul de pipe-line dinamic, în care fiecare proiect poate fi parțial sau complet dezvoltat intern sau de către parteneri, pe baza oportunităților.
CR & D face parteneriate strategice cu grupuri distincte naționale și internaționale, care vizează atât identificarea soluțiilor inovatoare, cât și creșterea valorii și probabilității de succes a programelor interne de cercetare, alimentând în continuare rețeaua tehnico-științifică.
Activitatea de Business Development este pe deplin dedicată îmbogățirii portofoliului companiei prin identificarea oportunităților externe de înaltă valoare și prin dezvoltarea parteneriatului. (SN & CI) lucrează în colaborare cu departamentele de Business Development și de cercetare și dezvoltare pentru identificarea grupurilor de cercetare capabile să promoveze inovarea în pipe-line-ul CR & D, fie prin împărtășirea programelor de cercetare, fie prin achiziționarea de noi produse de fază timpurie potrivite ariilor actuale de interes sau deschiderii către noi scenarii terapeutice.


sus

Ariile terapeutice acoperite

DURERE ŞI INFLAMAŢIE

Divizia de cercetare şi dezvoltare a Angelini are o tradiţie îndelungată în derularea cu succes a studiilor privind durerea şi inflamaţia, aceste arii terapeutice având o contribuţie semnificativă la portofoliul companiei. Cercetările întreprinse cuprind studii privind rolul prostaglandinelor, citochinelor şi căilor de transmitere serotoninergică în mecanismele de modulare a durerii şi inflamaţiei. În prezent, echipa de cercetare şi dezvoltare studiază combinaţiile de molecule sau medicamente cu acţiune asupra SNC care ar putea să sporească eficacitatea şi să reducă efectele adverse. Aceste studii se axează, de asemenea, pe optimizare, prin abordări bazate pe formule în legătură cu biodisponibilitatea şi posologia medicamentelor analgezice.

SISTEMUL NERVOS CENTRAL (SNC)

Medicamentele cu acţiune asupra SNC, în special medicamentele pentru tulburările afective, reprezintă domeniul în care Angelini a înregistrat de cele mai mari succese, bucurându-se de recunoaştere la nivel mondial.

Introducerea trazodonei în practica clinică pentru tratamentul depresiei majorecare a avut loc în anii şaizeci şi în 1981 în SUA a modificat abordarea terapeutică faţă de tratamentul acestei boli.

Trazodona este folosită şi astăzi datorită spectrului larg de acţiuni neurofizio –farmacologice şi tolerabilităţii bune. Chiar și în prezent, CR&D derulează studii asupra mecanismului de acțiune a trazodonei și asupra unor entitati chimine cu actiuni dovedite asupra diferitelor ţinte moleculare în bolile neuropsihice, permițând dezvoltarea unei expertize considerabile în biochimie, fiziologie și farmacologie a mecanismelor neuronale implicate în depresie și alte tulburări de dispoziție. Studiile se referă în principal la problema mecanismului responsabil pentru activitățile antidepresive ca urmare a efectelor acestora asupra neurotransmisiei.
Recent, Angelini a autorizat o formulare cu eliberare susținută de litiu, pentru prima dată în Italia, dovedită a fi utilă ca medicament stabilizator de dispoziție în tratamentul tulburării bipolare. CR & D urmarește în prezent studiile clinice întreprinse în sprijinul produsului.
C&D NPP continuă să desfășoare activități de cercetare privind noi obiective moleculare responsabile de patologiile relevante ale sistemului nervos, cum ar fi tulburarea bipolară, schizofrenia și scleroza multiplă.
 

CONTROLUL INFECȚIILOR ȘI BOLILE INFECȚIOASE

Pornind de la experiența legată de dezvoltarea prulifloxacin, divizia de cercetare și dezvoltare a Angelini și-a îndreptat tot mai mult atenția către medicamentele antiinfecțioase, un domeniu al cercetării farmacologice care a devenit o prioritate pentru rezolvarea problemei grave a rezistenței la antibiotice.
În prezent, activitățile  C & D și activitățile C & D WEP se concentrează pe evaluarea eficacității antimicrobiene a produselor noi, utilizate fie ca monoterapie sau în combinație, și a dispozitivelor medicale fabricate cu tehnologii avansate de rezistență la antibiotice. În plus, Angelini CR & D este din ce în ce mai interesată de rolul microbiotei intestinale, vaginale și dermice în menținerea stării de sănătate și al modificărilor apărute în timpul infecției.
Angelini RR & D desfășoară, de asemenea, studii clinice post-marketing și activități de gestionare a ciclului de viață, în scopul optimizării eficacității și extinderii indicațiilor terapeutice ale portofoliului de produse.

NON-FARMA

C & D WEP lucrează la identificarea și dezvoltarea de produse cosmetice inovatoare, nutraceutice, dezinfectante și biocide precum și dispozitive medicale destinate sprijinirii produselor farmaceutice din portofoliu și brand-urilor companiei.
 


sus

Angelini - C&D pipe-line


sus