Fundatia Angelini

Compania Angelini este pe deplin conştientă de faptul că datoria unei companii farmaceutice nu este doar de a cerceta, fabrica şi aduce pe piaţă medicamente şi produse necesare pentru sănătatea şi bunăstarea oamenilor, ci şi de a lucra alături de diferiţi actori sociali pentru a creşte şi îmbunătăţi calitatea vieţii tuturor, în special a celor mai vulnerabili şi dezavantajaţi.

Fundaţia Angelini a fost înfiinţată din dorinţa lui Francesco Angelini, preşedintele grupului cu acelaşi nume, lider în sectorul produselor pentru îngrijirea sănătăţii şi bunăstare. Scopul său principal este de a contribui la fericirea oamenilor prin stabilirea unei bunăstări multidimensionale. În acest cadru, misiunea Fundaţiei Angelini este de a juca un rol activ în societate, ajutând transversal categoriile cele mai slabe precum copiii mici şi vârstnicii, prin îmbunătăţirea unor spaţii sociale precum spitale, şcoli, universităţi, şi în acelaşi timp companii.

Activităţile Fundaţiei sunt îndreptate către cercetarea şi găsirea elementelor şi relaţiilor care ar putea contribui la creşterea bunăstării sub toate formele sale. În acelaşi timp, Fundaţia a investit în proiecte educaţionale şi activităţi de formare robuste pentru generaţiile viitoare. Fundaţia Angelini consideră că în prezent doar cercetarea şi educaţia sunt motoarele unui viitor mai fericit şi orientat către oameni.

Încă din 2014, Fundaţia Angelini promovează La Scuola Angelini  - Imparare fa bene (Şcoala Angelini – e bine să înveţi). Proiectul se desfăşoară în colaborare cu CONI şi este sponsorizat de Societatea Italiană de Pediatrie. Proiectul promovează şcolile din spitale pentru a contribui la dezvoltarea şi formarea copiilor spitalizaţi.