Politica privind protectia datelor

ANGELINI PHARMACEUTICALS ROMANIA SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Doctor Carol Davila, nr. 9, sector 5, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/11231/2010, cod unic de inregistrare RO27723506, va multumeste pentru fidelitate, pentru increderea acordata produselor noastre si doreste sa va fie in continuare alaturi cu produse care v-au ajutat si care speram sa va ajute in continuare.
Pentru ca relatia cu dumneavoastra este foarte importanta pentru noi, dorim sa va asiguram, de asemenea, de faptul ca acordam o importanta la fel de mare protejarii informatiilor si datelor cu caracter personal pe care ni le furnizati atunci cand intrati in legatura cu noi, fie printr-o simpla vizitare a web-site-ului nostru, fie ca urmare a faptului ca ne contactati pentru a afla detalii despre produsele noastre sau pentru a ne comunica, telefonic, prin email sau prin completarea de formulare in format pe hartie, informatii despre reactii adverse ale produselor noastre.
Prin urmare, dorinta noastra este ca dumneavoastra sa cunoasteti in mod corect si complet modul in care sunt prelucrate datele dumneavoastra cu caracter personal, iar pentru orice neclaritati va rugam sa ne contactati oricand, urmand a fi prompti in furnizarea unui raspuns catre dumneavoastra.
Avand in vedere specificul activitatii noastre, va rugam sa aveti in vedere ca nu puteti intra in contact cu noi decat daca aveti varsta de 18 ani impliniti.
CE DATE PRELUCRAM, IN CE SCOP SI CAT TIMP?
In toate situatiile, vom incerca sa colectam de la dumneavoastra si sa prelucram doar datele cu caracter personal (“Datele”) care ne sunt strict necesare scopului respectiv, cu respectarea principiului minimizarii Datelor. In functie de fiecare situatie in parte, Datele dumneavoastra vor fi prelucrate prin mijloace manuale si/sau automate.
Datele dumneavoastra vor fi prelucrate intotdeauna cu respectarea principiului limitarii scopului si numai atata timp cat ne va fi necesar, dupa caz, pentru asigurarea comunicarilor cu dumneavoastra, pentru inregistrarea si solutionarea sesizarilor privind farmacovigilenta, pentru a va acorda acces, in calitate de profesionist in domeniul medical, la informatii despre produsele farmaceutice care se elibereaza pe baza de prescriptie medicala, sau pentru a respecta anumite cerinte legale impuse de prevederile legale in domeniul in care activam.
In masura in care ne furnizati Date ce nu va apartin, va rugam sa va asigurati ca ati obtinut in prelabil consimtamantul persoanei ale carei Date ne sunt furnizate si ca ati informat-o despre transmiterea Datelor sale catre noi
 Raportarea reactiilor adverse
Daca veti intra in contact cu noi prin utilizarea adresei noastre de email office@angelini.ro sau a oricareia dintre adresele de email sau numerele de telefon din sectiunea dedicata raportarilor reactiilor adverse (“farmacovigilenta”) vom putea prelucra Date despre dumneavoastra precum:
 In cazul pacientilor: initialele numelui si prenumelui, varsta, data nasterii, sexul, greutate, inaltime, adresa de email, numar de telefon, raspunsurile la intrebarile relevante pentru identificarea reactiei adverse, precum si date inscrise in cuprinsul mesajului pe care dumneavoastra, in mod voluntar, alegeti sa ni le transmiteti si care pot fi date sensibile privind sanatatea si asupra carora noi nu detinem niciun control;
 In cazul profesionistilor din domeniul medical: calificarea, numele si prenumele sau initialele acestora, adresa profesionala, numarul de telefon.
 Vocea si convorbirea telefonica, aceasta fiind inregistrata in scopul consemnarii si raportarii reactiilor adverse pe care ni le comunicati.
Scopul prelucrarii acestor Date este acela de a consemna, raporta si lua masurile necesare pentru diminuarea sau inlaturarea riscurilor asociate reactiilor adverse ale medicamentelor. In temeiul Datelor pe care ni le furnizati nu se vor lua niciun fel de decizii in ceea ce priveste sanatatea dumneavoastra, aceste informatii fiind prelucrate in scop statistic, pentru analize privind eficienta si consecintele utilizarii produselor medicamentoase, pentru imbunatatirea formulelor farmaceutice ale medicamentelor.
Perioada pentru care vor fi prelucrate Datele dumneavoastra in acest scop, inclusiv perioada de stocare a inregistrarilor convorbirilor telefonice, este in conformitate cu legislatia de farmacovigilenta in vigoare.
 Executarea contractelor/comenzilor
Vom putea prelucra datele partenerilor nostri contractuali direti sau indirecti (distribuitori, personal din farmacii etc.) precum: nume si prenume, functie, adresa de email, numar de telefon, date isncrise in documente de livrare sau facturi, in scopul executarii contractelor sau comenzilor si scopuri adiacente, precum: efectuarea la timp a livrarilor, verificarea stocurilor de produse, verificarea comenzilor, etc. Datele vor fi prelucrate pe perioada derularii raporturilor contractuale iar in scopuri financiar-contabile pe perioada impusa de dispozitiile legale (ex: 10 ani de la incheierea exercitiului financiar).
 Contact
Daca veti intra in contact cu noi prin utilizarea datelor din pagina noastra de “contact” in orice alt scop decat acela al raportarii reactiilor adverse, vom putea prelucra Date despre dumneavoastra precum:
 Nume si prenume, adresa de email, numar de telefon si alte date cuprinse in mesajul sau in continutul convorbirilor, continutul acestora fiind inregistrat;
Scopul pentru care prelucram Datele este acela al derularii comunicarilor cu dumneavoastra, ceea ce va implica oferirea de raspunsuri la intrebarile sau la solicitarile dumneavoastra, oferirea de suport si indrumari, in functie de natura solicitarilor dumneavoastra.
Datele vor fi prelucrate doar pentru perioada atingerii scopului comunicarii dintre noi, dupa care vor fi sterse. Convorbirile telefonice sunt sterse dupa 30 de zile. Convorbirile telefonice si inregistrarile de farmacovigilenta sunt stocate conform legislatiei in vigoare.
 Sectiunea “pentru medici”
Daca sunteti un profesionist in domeniul medical, Angelini va putea pune la dispozitia dumneavoastra o baza de date privind informatii si studii despre anumite produse farmaceutice din portofoliul nostru si care se elibereaza pe baza de prescriptie medicala.
In scopul accesarii de catre dumneavoastra a acestor informatii in mod facil, va puteti crea un cont in sectiunea “pentru medici” din cadrul web-site-ului nostru, situatie in care vom colecta de la dumneavoastra Date precum numele si prenumele, specialitatea, codul de parafa, adresa profesionala, adresa de email si parola contului. Am putea colecta, de asemenea, adresa IP, tipul de browser pe care il folositi sau tipul de device pe care il folositi.
Perioada pentru care vom prelucra Datele dumneavoastra va fi egala cu durata mentinerii de catre dumneavoastra a acestui cont. Pentru stergerea contului, va rugam sa utilizati datele noastre de contact mentionate mai jos in sectiunea “Cum ne contactati” sau prin utilizarea butonului activ “dezactivare cont”.
CUI DAM DATE?
Cu exceptia obligatiilor noastre legale de raportare a reactiilor adverse catre autoritatile in domeniu, precum Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) sau alte autoritati europene in domeniu pentru care s-a raportat reactia advsersa, datele dumneavoastra nu vor fi furnizate altor persoane. Initialele, data nasterii sau intervalul de varsta ale dumneavoastra, sexul, greutatea, inaltimea, reactiile raportate sau, daca sunteti profesionist in domeniu, numele, specialitatea, adresa profesionala, numarul de telefon vor putea fi incluse si in platforma Angelini, denumita Medical Enquiry Platform, la aceste date putand avea acces salariati ai Angelini din alte tari, inclusiv tari non-SEE. In mod incidental ar putea avea acces la Datele dumneavoastra furnizorii nostri de servicii de mentenanta IT, auditori.
Ne vom asigura in toate cazurile ca transmiterea Datelor dumneavoastra catre terte persoane sau catre tari din afara Spatiului Economic Eupean si carora Comisia Europeana nu le-a recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protectie, se va face prin implementarea de masuri tehnice adecvate de securitate a Datelor, precum si prin incheierea de acorduri de confidentialitate sau clauze contractuale standard, dupa cum sunt aprobate de Comisia Europeana.
Datele de contact ale partenerilor contractuali pot fi dezvaluite altor parteneri contractuali care sunt implicati in executarea raporturilor contractuale pentru aducerea la indeplinire a comenzilor.
CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII DATELOR?
In toate cazurile de prelucrare a Datelor mentionate mai sus, temeiul juridic al prelucrarii acestora este consimtamantul dumneavoastra pentru furnizarea acestora, in fiecare situatie in parte, respectiv art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul European nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“GDPR”).
In ceea ce priveste raportarea reactiilor adverse, va informam asupra faptului ca, in calitate de profesionisti in acest domeniu, avem obligatii de raportare catre autoritatile statului a acestor reactii adverse, motiv pentru care, transmiterea mai departe a Datelor dumneavoastra catre aceste autoritati se va realiza in temeiul obligatiei legale pe care o avem.
In ceea ce priveste prelucrarea datelor in scopul executarii contractelor/comenzilor, temeiul juridic al prelucrarii este, dupa caz, interesul legitim al Angelini ( art. 6 alin. 1 lit. f)) din GDPR) sau obligativitatea respectarii prevederilor legale (art. 6 alin. 1 lit. c) din GPDR).
CE DREPTURI AVETI?
Intrucat prelucram Date ce va apartin, beneficiati de mai multe drepturi conferite de legislatia in domeniul protectiei datelor cu caracter personal. Aceste drepturi sunt urmatoarele:
(i) de a ne solicita acces la Date (in temeiul art. 15 din GDPR) si care presupune dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram Datele ce va apartin, precum si informatii cu privire la: scopul prelucrarii, categoriile de date prelucrate, destinatarii acestora, perioada de stocare a acestora, existenta dreptului de a ne solicita rectificarea sau stergerea Datelor, restrictionarea prelucrarii sau a dreptului de opozitie, a dreptului de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere, daca exista un proces decizional automatizat, respectiv daca sunt luate decizii doar ca urmare a prelucrarii automate de Date, daca Datele sunt transferate catre tari terte si ce garantii au fost implementate de catre noi pentru a se asigura securitatea datelor transferate;
(ii) de a ne solicita rectificarea, fara intarzieri nejustificate, a Datelor care nu mai corespund situatiei actuale, in temeiul art. 16 din GDPR. Va rugam sa ne contactati imediat ce Datele pe care ni le-ati trimis s-au modificat pentru a face actualizarile necesare.
(iii) de a va retrage consimtamantul pe care ni l-ati acordat pentru prelucrarea Datelor, cu mentiunea ca retragerea consimtamantului nu va afectata legalitatea prelucrarii efectuata pe baza acestui consimtamant, inainte de retragerea lui de catre dumneavoastra;
(iv) de a solicita stergerea Datelor in temeiul art. 17 din GDPR;
(v) de a solicita restrictionarea prelucrarii pana la efectuarea rectificarii Datelor sau, in masura in care va opuneti prelucrarii, pana la momentul solutionarii acestei cereri sau in alte cazuri prevazute de art. 18 din GDPR;
(vi) daca si in masura in care vor fi indeplinite conditiile legale veti avea si dreptul la portabilitatea datelor in temeiul art. 20 din GDPR.
(vii) dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania; anspdcp@dataprotection.ro; Telefon: +40.318.059.211 /+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; http://www.dataprotection.ro/?page=contact
Va informam ca in cadrul societatii noastre nu exista procese decizionale automate. Vom incerca, in masura in care va fi posibil, sa procedam la pseudonimizarea sau anonimizarea Datelor dumneavoastra, astfel incat anumite informatii pe care ni le furnizati sa nu fie atribuite dumneavoastra.
SECURITATE
Pentru a raspunde cerintelor Regulamentului General de Protectia a Datelor 2016/679 (“GDPR”), am incercat sa implementam masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea securitatii Datelor, ceea ce face ca, in momentul in care Datele dumneavoastra ajung la noi, acestea sa beneficieze de nivelul adecvat de securitate impotriva distrugerii, pierderii, modificarii, divulgarii neautorizate, accesului neautorizat, fie ele accidentale sau ilegale.
Personalul nostru este instruit in ceea ce priveste modul in care trebuie sa gestioneze Datele dumneavoastra, furnizorii nostri isi asuma, la randul lor, obligatii de confidentialitate, iar sistemele noastre informatice sunt astfel protejate incat sa previna incidentele de securitate.
In ceea ce priveste web-site-ul nostru, exista masuri de securitate adecvate pentru serverele care gazduiesc web-site-ul nostru, si care includ antivirus, firewall, control regulat al securitatii si scanari de securitate, testari ale vulnerabilitatilor, sisteme de testare a intruziunilor.
In masura in care web-site-ul nostru v-ar trimite catre alte web-site-uri, noi nu suntem raspunzatori pentru masurile de securitate si pentru modul in care detinatorii acestora va prelucreaza Datele. De aceea, va recomandam ca, de fiecare data in care accesati acele web-site-uri, sa va familiarizati cu politicile acestora de protectie a datelor.
CUM NE CONTACTATI
Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, pentru transmiterea de orice mesaje, sesizari, ne puteti contacta la adresa de email dataprotection@angelini.ro sau ala adresa sediului nostru pe care o gasiti in pagina „contact”.
Va vom raspunde in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la primirea mesajului dumneavoastra.
COOKIES
Folosim diverse cookie-uri pentru imbunatarirea navigarii pe website-ului propriu dar si pentru scopul promovarii produselor noastre. Pentru informatii despre tipurile de cookies folosite si alte detalii legate de acestea, va rugam sa consultati politica noastra de cookies.